Sedert 1 september 2016 is er een nieuwe afsprakennota voor onze kinderopvang van kracht.

Kinderopvang

Indien u informatie wenst over onze school en/of over onze ouderraad kan u deze terugvinden via onderstaande kanalen:

Gsm's en smartphones, kan je ze nog wegdenken uit ons dagelijks leven? In 2013 rolden er wereldwijd meer dan 1,8 miljard mobiele telefoons over de toonbank Als je weet dat de gemiddelde gebruiksduur van een toestel slechts anderhalf jaar bedraagt, dan kan je bezwaarlijk over een duurzaam consumptiepatroon spreken.

Ga naar www.degroteverkeersquiz.be en test jouw kennis van de verkeersregels. Na het ingeven van enkele gegevens kan je aan de slag.
Deze quiz is een initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en zeker de moeite om eens te doen!

De Grote Verkeersquiz

 

Ook dit jaar spaart onze school mee met de actie 'Fruit, een lekkere buit' met als doel om een aantal gratis klasballen te bemachtigen. Een welkom voordeel, want klasballen heb je nooit genoeg!

De opdracht is simpel: zoveel mogelijk kiwistickers verzamelen. Een poster met 150 stickers geeft recht op 10 ballen. Wie 300 stickers verzamelt, heeft 20 klasballen verdiend! 

Helpen jullie mee?

Update: Onze poster van de kiwiballen is vol. Bedankt aan iedereen om hier aan mee te werken!

Fruit een lekkere buit