De vakantieperiodes in het basisonderwijs zijn wettelijk vastgelegd, enkel de 2 facultatieve verlofdagen en de 2 pedagogische studiedagen zijn vrij te kiezen.

Hieronder vind je een oplijsting van de verlofdagen tijdens het schooljaar 2017-2018:

facultatieve verlofdag vrijdag 29 september 2017
herfstvakantie 30 oktober t.e.m. 5 november 2017
wapenstilstand zaterdag 11 november 2017
pedagogische studiedag maandag 4 december 2017
kerstvakantie 26 december t.e.m. 8 januari 2017
krokusvakantie 12 februari t.e.m. 18 februari 2018
paasvakantie 2 t.e.m. 15 april 2018 (paasmaandag: 2 april 2018)
facultatieve verlofdag maandag 30 april 2018
dag van de Arbeid dinsdag 1 mei 2018
pedagogische studiedag woensdag 2 mei 2018
Hemelvaart donderdag 10 en vrijdag 11 mei 2018
Pinkstermaandag maandag 21 mei 2018
Zomervakantie 1 juli t.e.m. 31 augustus 2018

Vanaf 1 september 2016 wordt er een nieuwe afsprakennota voor onze kinderopvang van kracht.

Kinderopvang

Indien u informatie wenst over onze school en/of over onze ouderraad kan u deze terugvinden via onderstaande kanalen: