Sedert 1 januari 2023 is er een nieuwe afsprakennota voor onze kinderopvang van kracht.

Kinderopvang

Indien u informatie wenst over onze school en/of over onze ouderraad kan u deze terugvinden via onderstaande kanalen:

Ga naar www.degroteverkeersquiz.be en test jouw kennis van de verkeersregels. Na het ingeven van enkele gegevens kan je aan de slag.
Deze quiz is een initiatief van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV) en zeker de moeite om eens te doen!

De Grote Verkeersquiz

 

Verlofdagen en pedagogische studiedagen:

vrijdag 30 september
woensdag 19 oktober
maandag 5 december
maandag 30 januari
 
Andere data:
 
19 tot 29 september: gezondheidsweken
25 oktober: grootouderfeest
22 november: schoolfotograaf
17 maart: kinderfeest
27 tot 31 maart: sportklassen 5de en 6de leerjaar
3 mei: klasfoto's
4 juni: schoolfeest
27 juni: proclamatie kleuters
28 juni: proclamatie lager
29 juni: schoolreis lager
 
Het schooljaar eindigt op 30 juni om 12.00 uur.

Gsm's en smartphones, kan je ze nog wegdenken uit ons dagelijks leven? In 2013 rolden er wereldwijd meer dan 1,8 miljard mobiele telefoons over de toonbank Als je weet dat de gemiddelde gebruiksduur van een toestel slechts anderhalf jaar bedraagt, dan kan je bezwaarlijk over een duurzaam consumptiepatroon spreken.