De Vlaamse overheid komt onder bepaalde voorwaarden tussen in de school- of studiekosten van je kind.

Voor de kleuters is er een vast bedrag dat wordt toegekend. In het lager onderwijs krijg je een minimumtoelage, een volledige toelage of een uitzonderlijke toelage. De school- of studietoelagen worden toegekend aan de hand van een aantal voorwaarden. Zo speelt het gezinsinkomen en het kadastraal inkomen een grote rol. Voor schooljaar 2014-2015 kan je aanspraak maken op onderstaande bedragen.

Kleuteronderwijs 92,20 EUR

 

Lager onderwijs

Minimum toelage: 103,72 EUR
Volledige toelage: 155,58 EUR
Uitzonderlijke toelage: 207,44 EUR

Je toelage voor schooljaar 2014-2015 aanvragen kan tot en met 1 juni 2015. Dit kan online op www.studietoelagen.be of op papier. De papieren kan je krijgen op school, via 1700 (het gratis infonummer van de Vlaamse overheid) of download je via de website. Na twee tot drie maanden weet je of je een toelage krijgt.

Indien je wenst te weten of je aanspraak maakt op een studietoelage, aarzel dan niet om langs te komen op het secretariaat van de school of spring binnen bij één van deze instanties.

Meer info