Sedert 1 januari 2023 is er een nieuwe afsprakennota voor onze kinderopvang van kracht.

Kinderopvang