Sedert 1 september 2016 is er een nieuwe afsprakennota voor onze kinderopvang van kracht.

Kinderopvang