Sedert het schooljaar 2017-2018 wordt er niet langer gewerkt met klasafgevaardigden.