Activiteiten ouderraad:

 

22 oktober 2019         Grootouderfeest

13 december 2019     Kerstmarkt

08 maart 2020            Brunch

20 maart 2020            Kinderfeest

07 juni 2020                Schoolfeest

 

Algemene vergaderingen:

 

19 september 2019 20h00

13 novermber 2019 20h00

27 januari 2020 20h00

26 maart 2020 20h00

05 mei 2020 20h00

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Indien je een vraag hebt en vind je het antwoord niet terug op onze website, aarzel dan niet om ons te contacteren!

Wij zullen je vraag zo spoedig mogelijk beantwoorden.

De stedelijke basisschool van Korspel kan al sinds 1968 rekenen op veel daadwerkelijke steun van een ‘oudercomiteit’. O.l.v. Eugeen Maes organiseerde een groep ouders het eerste schoolbal en een boeken- en speelgoedbeurs ten voordele van  de sneeuwklassen. In dat jaar gingen de jongens van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar op sneeuwklas in Oostenrijk onder begeleiding van meester Mentens en Jean Jaspers.

Bij de fusie van de vrije meisjesschool en de gemeentelijke jongensschool in 1975 drong het bisdom Hasselt er sterk op aan dat er een oudercomiteit zou opgericht worden dat aan bepaalde voorwaarden voldoet. Op 28 oktober 1975 werd dit oudercomiteit opgericht met als doel: ‘Bij te dragen tot de goede algemene werking van de gemeentelijke lagere en kleuterschool van Korspel; het bevorderen van de samenwerking tussen school en gezin; het organiseren en financieren van schoolse en naschoolse activiteiten voor de leerlingen.’

Deze vereniging heeft van in het begin de volgende samenstelling:

 • een afgevaardigde van de ouders per klas
 • een afgevaardigde van de leerkrachten
 • een afgevaardigde van de parochie
 • de directeur
 • de burgemeester of de schepen van onderwijs

De eerste samenstelling zag er als volgt uit:

 • Voorzitter: Fons Fonteyn
 • secretaris: Mathilde Kaerts-Wellens
 • kassier: Leon Vanderbiesen
 • afgevaardigde schoolbestuur: Lucien Plees, burgemeester
 • afgevaardigde parochie: Gaby Convens-Claes
 • directeur: Arthur Mentens
 • afgevaardigde leerkrachten: zuster Emiliana
 • afgevaardigden van de klassen: Alfons Lemmens, Robert Schroyen, Louis Claes, Emma Kaerts-Christiaens, Lisette Kaerts-Vandermeeren, Albert Bauwens.

In 1978 werd het oudercomité uitgebreid met de Vriendenkring: alle ouders zijn welkom in deze vriendenkring en kunnen de vergaderingen bijwonen. Hun hulp wordt ook gewaardeerd bij allerlei activiteiten.

De oudervereniging geeft elk jaar financiële, materiële en organisatorische steun aan o.a. de sneeuw- en sportklassen, het schoolfeest, het kinderfeest, het Grootoudesfeest, de studiereizen, enz.

Al heel snel startte de oudervereniging met het organiseren van een voor- en naschoolse kinderopvang op initiatief van de voorzitter Alfons Fonteyn. Een gediplomeerde kinderverzorgster van Korspel werd een vaste waarde gedurende vele jaren. De ouders betaalden 20 Belgische Frank (0,50 euro) per uur.

In 2009 werd de oudervereniging omgevormd van een feitelijke vereniging naar een VZW onder de stuwende kracht van Boris Lemmens. Daarna spreken we van de ouderraad. Haar werking wordt in de akte van de VZW als volgt omschreven:

‘De basisdoelstelling van de ouderraad is het bevorderen van de samenwerking tussen ouders en school, waarbij het onderwijs- en opvoedingswelzijn van alle leerlingen steeds voor ogen wordt gehouden. Daarom beoogt de ouderraad een goede relatie tussen de ouders, de directie en de leerkrachten van de school. Ook wil de ouderraad het participatief klimaat op school stimuleren, en meer bepaald de betrokkenheid van ouders bij de school.'

Zonder de enthousiaste inzet van de talrijke vrijwilligers doorheen de jaren, zou onze ouderraad niet zijn zoals ze was. Hier vindt u een voerzicht terug van de vroegere bestuursleden.

Sedert het schooljaar 2017-2018 wordt er niet langer gewerkt met klasafgevaardigden.