De schoolraad is een formeel participatieorgaan op school. Vertegenwoordigers van de ouders, leerkrachten en lokale gemeenschap bespreken er welbepaalde thema's met de directie en het schoolbestuur.

De samenstelling van de schoolraad is hier te raadplegen, terwijl de rechtsgrond hier terug te vinden is.