Vanaf 1 september 2016 wordt er een nieuwe afsprakennota voor onze kinderopvang van kracht.

Kinderopvang